หากสัญญาณหาย-คลิกที่นี่เลย
---------------
 
--------------------- ---