สัญญาณนี้เป็นของเว็บ http://football.thai007.com ห้ามก็อบสัญญาณเด็ดขาด
วิธีปิดโฆษณาที่เด้งมา ให้กดการะบาทเล็กๆ อยู่มุมช้ายบนของป้ายโฆษณาครับ